lunchkortet

1- باید در آینده از این سایت برای زیبا کردن سایت رستوران خودم استفاده کنم
http://www.jensens.se/lunch
2- کپی از اطلاعات زیر در مورد یک سایت رستوران که کل نوشته هایش (سوئدی )به دردم میخورد.
Hem
Dagens stressiga och prestationsfyllda arbetsliv ställer allt högre krav på oss i våra olika yrkesroller. Det skapar lätt oregelbundna lunchvanor, som gör att vi mår och presterar sämre.

För att orka hela dagen, behöver vi förutom näring, den avkoppling och uppladdning som en bra lunch innebär. Det är enkelt att förstå hur det hänger ihop.

Därför finns Lunchkortet.

Med det skapas en sundare lunchkultur, och med dess hjälp kan företag inspirera sina anställda till bättre lunchvanor.

Lunchkortet gynnar både de anställda och arbetsgivaren på många sätt, läs mer under "Fördelar".

Lunchkortet är vårt  bidrag till att minska stressen, och förhoppningsvis förbättra hälsan på många arbetsplatser.

Motivera bättre lunchvanor med Lunchkortet!
   
om lunch kortet
Visste Ni att med Er hjälp har Era anställda råd att äta riktigt bra lunch på restaurang varje dag?

Nu kan nämligen Ni erbjuda Era anställda Lunchkortet.

Då inspirerar och motiverar Ni Era anställda att förbättra sina lunchvanor, samtidigt som Ni stärker Ert företags hälsa!

När Ert företag köper in Lunchkortet, till en engångskostnad av 125:- per kort, till Era anställda, dras luncherna från deras löner, men med en rabatt på 12 %.

Både företaget och de anställda tjänar på det.
Era anställda får billigare lunch, bättre hälsa och mer ork att arbeta. Och Ert företag tjänar på det, för det blir mer gjort på jobbet och förhoppningsvis färre sjukskrivningar!
Så här enkelt fungerar Lunchkortet

1. Teckna ett avtal med ATRONIC om att förse Ert företags anställda med lunchkort. Avtalet gäller avräkning och administration av betalningstransaktionerna. Läs mer under "Avtalsvillkor".
2. Månadsvis i efterskott får Ni underlag för löneavdrag specificerat per anställd på den verkliga lunchkonsumtionen, antingen som en fil direkt till lönesystemet, eller i form av pappersunderlag.
3. Vi betalar restaurangen för de antal luncher som Era anställda konsumerat under månaden. Transaktionskostnaden på 5 % per lunch debiteras, månadsvis, Er som arbetsgivare.
4. Gå till sidan som heter "Beställa" och fyll i Era uppgifter. Så enkelt hjälper Ni Era anställda att byta lunchlådan!

En god lunch är en god investering!
Som alla välmående företag vet, gynnas ekonomi av att personalen håller sig frisk. Kopplingen mellan dåliga lunchvanor, stress och utbrändhet är tydlig, och sjukskrivningarna ökar.

Lunchkortet kan vara ett litet bidrag till att vända trenden.
Hur kan lunchen både bli bättre och billigare?
Lunchkortets prisfördelar bygger på lojalitet, och en bättre beläggning i restaurangen. När restaurangen kan räkna med att de har ett visst antal lunchgäster varje lunch, kan de sänka priset. Det blir en fråga om belöning för lojalitet.

För att minimera  kostnaderna för administrationen kring betalningstransaktionerna är ATRONIC vår partner i Lunchkortet. Därigenom försvinner kostsamt manuellt adminstrativt arbete och vi får lägre lunchkostnader. Så vill vi ha det.

Vad är ATRONIC?

ATRONIC tillgodoser företags och organisationers behov av kostnadseffektiv hantering av interna mikrobetalningar. Främst gäller det personalrestauranger, personalbutiker, förråd och vaktmästeri.

Dagligen använder nära 200 000 anställda

ATRONICS kortsystem för betalning i kassor och vendingmaskiner, och över 160 system finns installerade i sjukhus, universitet, högskolor, företag, rekreationsanläggningar och organisationer.

Genom integrerade helhetslösningar baserade på system, tjänster och produkter elimineras kostsam manuell hantering.

Nära femton års utveckling inom kompetensområdet "Betalflödesstyrning" har medfört att ATRONIC idag betraktas som marknadsledande inom området.

ATRONIC medverkar  till minimal administration och pengahantering för många företag, nu också för Lunchkortet
.

Fördelar - arbetsgivare • En god lunch stimulerar produktivitet, kreativitet och inspiration. Det blir bättre fart på företaget.
 • Lunchkortet ger Era anställda matpengar som räcker hela månaden.
 • Det här är ett enkelt sätt att visa Era anställda att Ni bryr Er om dem.
  Varje lunch, varje dag.
 • Ge Era anställda fler tillfällen att bygga och utveckla relationerna med kollegorna. Det ökar trivseln på jobbet och dessutom så blir samarbetet bättre.
 • För en mindre utgift för företaget, kan Ni ge Era anställda lägre utgifter för sina luncher. Det blir en utdelad bonus, som inte kostar skjortan för företaget, och som ger mer kraft åt det.
 •  

  Fördelar - anställda

  • Lunchkortet ger den anställda matpengar som räcker hela månaden!
  • En god lunch gör att Era anställda orkar hela eftermiddagen, och har energi kvar även efter trerasten.
  • Era anställda får helt enkelt en bättre lunch, till en mindre kostnad.
  • Lunchkortet är ett enkelt och smidigt betalningsmedel som ersätter kontanter, kuponger och betalkort.
  • Lunchkortet ger 12 % rabatt på lunchmaten. Många avstår från en riktig lunch av ekonomiska skäl. Men med rabatten kan den anställda få upp mot 2000 kr lägre lunchkostnad, per år.

  FRÅGOR  OCH  SVAR 

  Hur lång tid tar det att få Lunchkortet till företaget?
  Efter att företaget sänt in avtalsunderlaget till Lunchkortet tar det ca 1 - 2 veckor innan korten anländer till företaget. Så snart betalningsgarantin är betald till Lunchkortet kan korten börja användas i restaurangen. Faktura på betalningsgarantin översänds i samband med att korten skickas.

  Vilken roll spelar ATRONIC i Lunchkortet?Som krögare ska jag laga god och näringsriktig mat till konkurrenskraftiga priser åt mina gäster. Att administrera betalningsflöden på ett effektivt sätt är inte riktigt min grej.

  Därför är vi glada över att få ATRONIC som partner in i Lunchkortet. Deras roll är just att på ett kostnadseffektivt sätt hantera alla betalningstransaktionerna.

  ATRONIC som företag?
  ATRONIC har varit verksamt i över 25 år med inriktning på kostnadseffektiva lösningar av mikrobetalningar inom sjukhus, universitet, industrier och personalrestauranger.

  Idag äter dagligen nära 200 000 personer i Sverige med kort som används i ATRONICs systemlösningar. Bland ATRONICs kunder märks SAAB, TetraPak, IBM, Sahlgrenska Sjukhuset, Chalmers Tekn Högskola, SCA Hygien, Ericsson m fl. Kännetecknade för verksamheten har hittills varit så kallade slutna restaurangmiljöer.

  Lunchkortet vänder sig nu huvudsakligen till små och medelstora företag som inte själva kan belägga en egen personalrestaurang utan väljer en lunchkrog i sitt närområde.

  Var gäller Lunchkortet?Än så länge gäller det bara på Mat & Potatis.
  Se mer om restaurangen här!

  Vad händer om jag förlorar mitt kort?Gå in på Lunchkortets hemsidan och skicka ett mail till helpdesk. Så snart vi fått din anmälan spärras ditt kort och det tar några dagar att få ett nytt. Undertiden får du betala dina luncher till normalpris med bankkort eller kontant.
  Klicka här för att anmäla förlorat kort!

  Förlorar jag pengar om jag förlorar mitt kort?
  Nej du förlorar inga pengar förutsatt att ingen har tagit ditt kort och använt det på restaurangen. Så snart vi fått din förlustanmälan spärras kortet och det går inte att genomföra en kassatransaktion. Därför är det viktigt att du förlustanmäler så snart som möjligt. Klicka här för att anmäla förlorat kort!

  Kostar det något att få ett nytt kort?

  Ja det kostar 250:- att lägga upp ett nytt kort.

  Transaktionskostnaden på 5 % vad är det?
  Alla betalningstransaktioner kostar att hantera och administrera. Denna kostnad är jämförbar med vad det kostar att använda ett bankkort eller ett kreditkort.

  Om jag inte använder mitt kort en månad?
  Då får du inget löneavdrag.

  Om inte kortet är använt, kostar det något?
  Nej, inga avgifter tas ut om inte kortet är använt.

  Vad händer om jag äter för mer en månad?
  Det går inte att konsumera för mer eftersom den kassatransaktionen inte kommer att godkännas i restaurangkassan.

  Hur ökar jag mitt lunchvärde?
  Skicka ett mail via Lunchkortets hemsida och ange nytt lunchvärde.

  Finns det fler fördelar för mig som har Lunchkort?
  Ja det kan variera, exempelvis kan du som har kort betala din lunch i kassa automaten vid entrén och på så sätt få din lunch snabbare.
  Från tid till annan ger restaurangen erbjudande till er som har lunchkort, detta annonseras i restaurangen och prisreduceringen sker automatiskt när du drar kortet.

  Betalningsgaranti vad är det?I vår strävan att minska kostnaderna så mycket som möjligt utan att göra avkall på matens kvalitet, har vi valt att spara på administrationen. Genom betalningsgarantin som är en månads "förskottsbetalning" har vi reducerat risken för kundförluster till noll.

  I annat fall hade vi tvingats kalkylera med kostnader för kundförluster på bekostnad av ett högre lunchpris. Det vill vi inte. Gästen ska få det absolut bästa priset och kostnaderna skall gå till god och näringsriktig mat.

  Varför autogiro?För att klara låga kostnader så måste vi bort från manuella rutiner i administrationen. Dessa kostar bara, men skapar inget värde för våra gäster. ATRONICs lösningar minimerar all manuell hantering och blir på så sätt mycket kostnadseffektiva. Autogirot är ett utmärkt verktyg i våra strävanden att hålla låga administrativa kostnader.

  Mitt löneavdrag stämmer ej?
  Kontakta restaurangen så får du ett specificerat kontoutdrag över perioden där samtliga köp redovisas med datum, klockslag, kassanummer och produkt.

  Om jag slutar på mitt nuvarande jobb, måste jag avsluta lunchkortet?
  Ja, du måste be din arbetsgivare att anmäla detta till Lunchkortet eftersom dina luncher dras från din lön. Ta upp frågan med din nya arbetsgivare.

  "Lunchvärdet" är det ett max belopp i månaden som jag kan äta för?
  Det finns olika nivåer på lunchvärdet. Lägsta värdet har vi för deltidsanställda. Notera att du alltid avräknas månadsvis för det du verkligen konsumerat varför du ska se lunchvärdet som ett "tak". Om du är ledig eller sjuk, ja då har du tillgodo på ditt lunchvärde och inför nästkommande månad fyller vi upp till ditt fulla lunchvärde igen.

  Kan jag som privatperson teckna avtal om ett lunchkort?Lunchkortet tecknas alltid med en arbetsgivare. För att minimera administrationen är arbetsgivaren avtalspart istället för en otalig mängd individer.

  Är rabatten skattepliktig förmån?Nej, rabatten är en motprestation från restaurangen för att du är lojal och väljer att lägga dina luncher hos just den restaurangen. Det är ingen förmån som du får av din arbetsgivare och därför heller inte skattepliktig.

  Kan jag äta på andra restauranger ibland?Självklart. Du betalar kontant eller med bankkort och får ett normalpris som troligen är betydligt högre.

  Om vi har subventionerad lunch idag - hur gör vi då med lunchkortet?Om ni idag har exempelvis 50 % lunchsubvention så fortsätter ni med det och subventionen utgår på din verkliga konsumtion. Få arbetsgivare vill subventionera snus och tobak.

  Detta hanterar vårt administrativa system. I din månadsavräkning framgår vad du ätit och vilken annan konsumtion du haft som inte är subventionsberättigad. Notera att om ni har rikskuponger så utgår subventionen på schablonvärdet, idag 64:- per lunch. När du använder lunchkortet utgår subventionen på verklig konsumtion.

  Vi har Rikskuponger på jobbet, vad gör vi med dem?
  Rikskuponger ger inga prisfördelar. Överväg Lunchkortet med alla dess inbyggda fördelar.

  Vi har en hel del representation. Hur kan vi använda Lunchkortet för dessa ändamål?Under hösten kommer ett nytt kort "Lunchkortet Företag" som är avsedda för detta ändamål. Här kan vi lägga in kostnadsstället i kortet så att ekonomiavdelningen direkt ser vilket kostnadsställe utläggen för respresentation skall bokas mot.

  Måste man vara ett minimiantal på jobbet för att få Lunchkortet?
  Nej inte alls. Som individer löser vi saker och ting på olika sätt.

  Avtalsvillkor
  Avtalet om Lunchkort tecknas mellan Atronic/Lunchkortet (härefter kallat LK) och företaget (härefter kallat Företaget).
  Avtalet träder ikraft genom anmälan om Lunchkort på LK,s hemsida där samtliga individer anges men namn som skall ha Lunchkort.
  Avtalet baseras på att månadsvis avräkning sker via autogiro. Godkännande av autogiro sker i anmälningsformuläret.
  Avtalsvillkoren godkänns genom att kryssa rutan för godkännande på hemsidan.
  Avtalstid.
  Avtalstiden är löpande tills någondera part säger upp detsamma, uppsägning kan ske när som helst. Slutavräkning sker 10 dagar efter efterföljande månad.
  Lunchkorts värde
  Företaget anger i anmälan vilket lunchkortsvärde per månad man önskar för respektive person, och detta värde sätts in hos LK som betalningsgaranti. För den händelse avtalet sägs upp eller person slutar på företaget sker en slutavräkning mot betalningsgarantin.
  Kortet
  Så snart LK erhållit anmälan och namn på de personer som skall erhålla lunchkort sänder LK över de personliga lunchkorten till Företaget. Företaget distribuerar därefter korten till respektive person.
  Så snart LK erhållit betalningsgarantin kan korten användas för betalning.
  Initial kortavgift
  LK tar ut en kortavgift för det första kortet om 125 kronor per person, detta debiteras i samband med att kortet levereras.
  Kort som förkommit och spärras av LK ersätts med nytt kort, avgiften för ersättningskort och spärr av kort tas ut mot en avgift om 250 kronor.
  Betalning av lunchuttag
  Avräkning av uttaget lunchvärde under föregående månad sker i samband med månadsskifte i efterskott, debitering sker via autogiro för samtliga personer på företaget.
  Företaget skall tillse att likvid finns på konto för uttaget lunchvärde när autogirobeloppet dras.
  Saknas likvid för autogiro att dra, spärras företagets samtliga kort och avtalet sägs upp.
  LK fakturerar därefter företaget för uttaget belopp, en avräkning sker mot aktuellt deponeringsbelopp.
  Löneavdrag.
  LK sänder ett underlag där varje persons lunchuttag finns redovisat, detta underlag ligger till grund för det löneavdrag som sker i respektive företags lönesystem.
  I anmälan för Lunchkortet skall framgå i vilken form företaget önskar underlaget för löneavdrag.
  Om subvention förekommer finns denna angiven på underlaget.
  Kontroll av betalningstransaktioner.
  Vid förfrågningar om löneavdrag vänder sig personen till restaurangen som tar fram en specificering av utförda debiteringar.
  Spärra kort
  Om ett kort förekommer skall detta meddelas till LK, så snart anmälan har kommit till LK spärras kortet. Eventuella debiteringar som sker efter att LK erhållit anmälan ansvarar LK för.

  Beställ lunchkortet här:

  Företagsnamn: *

  Organisationsnr: *

  Postadress: *

  Postnr & Ort: *

  Besöksadress:

  Postnr & Ort:

  E-postadress: *

  Telefonnummer:

  Fax:

  Namn på firmatecknare: *


  Bank:

  Cleringnummer:

  Övrig del av kontonummer:

  Bankkonto:


  Subvention: *

  Önskat antal kort:
  *

  VISA NAMNLISTA

   

   

  Logga in nedan:

  Användarnamn:

  Password:

   

   

       

  Lunchkortet Atronic
  Backa Bergögata 12
  422 46 Hisings Backa
  Tel. 031-742 49 00
  Fax. 031-742 49 01

  Eller kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

  Namn:

  E-postadress:

  Telefonnummer:

                                                     Jag har tappat mitt lunchkort

  Meddelande: