ترجمه لغت های مهم سوئدی به فارسی در کتاب علائم گواهی نامه تاکسی صفحه ۲۳

uppskruvad=نامعقول‏
trots=با وجود این‌که، گرچه، علی‌رغم‏ 
 förvirrat=گیج، سردرگم، مبهوت‏
färdtjänstenسرویس خدمات ایاب و ذهاب سالمندان ‏
معلولیت =funktionsnedsättning
lönar sig=صرف کردن، فایده داشتن‏  
 tillfällen=فرصت، موقعیت، زمان مناسب‏
 undvik= اجتناب کردن، پرهیز کردن
 dispyt=مشاجره، اختلاف‏
 bemöta=جواب دادن، پاسخ دادن‏
 vänlighet=دوستانه، صمیمانه، مهربانانه‏
  möts=هم‌دیگر را ملاقات کردن، یک‌دیگر را دیدن
 surhet=ترش‌رو، دل‌خور‏ 
ilska=خشم، غضب‏ 
styrka=‏نیرو، قدرت، توانایی‏
 i längden=در دراز مدت، در مدت طولانی
 gott humör=خوش‌خلق بودن
 förändrat=تغییر دادن‏
artig=باادب، بانزاکت، باتربيت ، مؤدب‏
rent=مشخص و روشن‏
sannolikhet=نزدیک به حقیقت، محتمل‏ 
angelägenhet=‏امر، کار، مسئله‏
förekommer=پیش آمدن، رخ دادن، به‌وقوع پیوستن‏  
upphandling=تدارکات
rullstol=صندلی چرخ‌دار‏
spänna=محکم بستن، سفت بستن‏
förankra=لنگر انداختن، استوار کردن؛ ریشه داشتن‏  
skäl=دلیل‏ 
resenär=مسافر‏  
stödja=‏پشتیبانی کردن، حمایت کردن، یاری کردن‏
underkroppen=پایین بدن
transport=حمل و نقل، ترابری‏
nedför=به طرف پائين‏
hjälpmedel=وسیله‌ی کمکی، ابزار کمکی‏
klättrar=صعود کردن، بالا رفتن؛ آویزان شدن‏ 
utrustning=تجهیزات‏
anledning=به دليل، به جهت‏
ifrågasätta=مورد سؤال قرار دادن، زیر سؤال بردن‏
tilltala=به مذاق خوش آمدن، مطبوع واقع شدن‏ 
egentligen=در حقیقت‏
ledsagar=همراهی کردن، مشایعت کردن‏
hörselskadad=کسی که شنوایی‌اش آسیب دیده است‏
vänder sig= مراجعه کردن
självklart=آشکار، مسلّم‏
tydlig=واضح، روشن‏


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر